VRATI SE NA POČETAK

Eco Infinity

O NAMA

Organizacija Eko-infiniti postoji već četiri godine, koju čini grupa od preko 300 mladih ljudi okupljenih oko pet osnovnih ciljeva, za koje smo prepoznali da su od najvećeg značaja za mlade, kako u našoj zajednici, tako i u drugim manjim sredinama u Srbiji: obrazovanje, zapošljavanje, socijalni problemi, problemi marginalizacije mladih, kulturne i ekološke aktivnosti. Kroz konkretne projekte i aktivnosti okupljamo mlade ljude, kako bismo im pružili priliku da iskažu svoje potrebe, individualne i kolektivne, u društvu. Kontinuirano organizujemo i različite vrste okruglih stolova, javnih tribina i panel diskusija, u koje uključujemo i druge aktere relevantne u radu sa mladima, kao što su vladine i nevladine organizacije, kulturne i obrazovne institucije i diplomatske misije.

Cilj naše organizacije je promovisanje društvene kohezije i okupljanje različitih grupa koje bi mogle aktivno da učestvuju u širokom spektru aktivnosti koje organizujemo. Različitost etničkih grupa i uključivanje marginalizovanih grupa u našu zajednicu – osoba sa invaliditetom, ljudi iz ruralnih sredina, ljudi sa teškom materijalnom situacijom bila je presudan faktor u planiranju i realizaciji svih naših projekata.

Organizacija Ekoinfiniti do sada je organizovala razne aktivnosti u našem rodnom gradu kao što su:

  • Radionice za učenike osnovnih škola koje im pomažu da unaprede svoje veštine i znanja
  • Ekološke aktivnosti (sakupljanje otpada, izgradnja klupa za park, čišćenje lokalne reke, sadnja drveća, cveća i biljaka
  • Edukativni seminari za mlade na teme: “Kako napisati plan projekta”, “Kako pronaći finansijsku podršku” itd.
  • Kursevi jezika (engleski, francuski, nemački, španski i turski)
  • Omladinski klub (mesto za realizaciju raznih omladinskih aktivnosti)
  • Infinity Festival

Naziv: Udruženje Eko-Infiniti
Adresa: Bulevar Zorana Đinđića, 36310 Sjenica
Šifra delatnosti: 9499
Matični broj: 28298650
PIB: 111880177
WEB: www.infinityfest.rs
Telefon: 063/290 521
Mejl: office@ecoinfinity.rs

O FESTIVALU

Infinity Festival je nastao 2021. godine kao dvodnevni događaj za mlade ljude iz Sjenice i okolnih gradova i predstavljao je uspostavljenu tradicija promocije kulturnih i sportskih mogućnosti naše omladine i usvajanje njihovih potreba prema kojim se naredne aktivnosti organizuju. U prethodne dve godine realizovana su trodnevne promocije stvaralaštva mladih, sa naznakom na marginalizovane grupe mladih (mladi iz seoskih područja, mladi slabog materijalnog stanja i sl), u oblasti kulture, umetnosti, i dostignuća u oblasti sporta i obrazovanja.

REČI DIREKTORA

“Infinity Festival je prilika za sve mlade ljude, a naročito one iz manjih sredina u Srbiji, sa smanjenim prilikama i mogućnostima, da upoznaju, vide i čuju o iskustvima drugih mladih ljudi iz svih delova sveta, a onda ta iskustva primene u svojim manjim zajednicama, i time pokrenu promene sa lokalnog ka nacionalnom, pa čak i međunarodnom nivou, što je upravo i proces razvoja našeg Festivala. Naš cilj je da imamo više mladih ljudi kao učesnika nego kao posetilaca Festivala”.

 

Emin Pećanin, direktor Infinity Festivala i predsednik organizacije Eco-infinity

Check out our
i

Apparently we had reached a great height in the atmosphere, for the sky was a dead black, and the stars had ceased to twinkle.